Софийска вода

ТТ001386-Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти на улични канали. Номер на преписката в РОП на АОП: 00435-2015-0025

Документи

Показани резултати 1-10 от 11 << Предишна1 2>> Следваща

Информация за изпълнение на договори (PDF, 289 KB)

Изтегли

Публикуван: 13 ноември 2017

Гаранции (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 юли 2015

Договор №6621 (PDF, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 26 юни 2015

Договор №6622 (PDF, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 26 юни 2015

Договор №6623 (PDF, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 26 юни 2015

Договор №6624 (PDF, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 26 юни 2015

ТТ001386-протокол №1 (PDF, 225 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 май 2015

ТТ001386-протокол №2-финален (PDF, 411 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 май 2015

ТТ001386-решение за избор на изпълнител (PDF, 132 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 май 2015

Съобщение: на 07.05.2015 г. от 10:00 часа ще се състои отваряне на плик №3 „Предлагана цена” на участниците в процедура с номер TT001386 и предмет „Доставка на метални капаци и гривни за ревизионни шахти на улични канали“, в централния офис на Възложителя с адрес: „Софийска вода” АД, гр. София, ж. к. “Младост” 4, ул. “Бизнес Парк София” №1, сграда 2А. (PDF, 32 KB)

Изтегли

Публикуван: 29 април 2015