Софийска вода

TT001343 Третиране на технологични отпадни води от ПСПВ "Панчарево"- изграждане на задържателен резервоар и съоръжения към него, СО - район Панчарево

Документи

Показани резултати 1-10 от 18 << Предишна1 2>> Следваща

Информация за изпълнение на договор 6653 (PDF, 167 KB)

Изтегли

Публикуван: 23 ноември 2016

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 април 2016

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 30 март 2016

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 30 декември 2015

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 05 декември 2015

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 22 октомври 2015

На 17.07.2015 г., на основание чл.62, ал.1, т.2, изречение първо от ЗОП, е върната банковата гаранция за участие на класирания на първо място, с който е сключен договора за изпълнение на обществената поръчка. (PDF, 98 KB)

Изтегли

Публикуван: 20 юли 2015

Договор (PDF, 4 MB)

Изтегли

Публикуван: 20 юли 2015

На 17.07.2015 г., на основание чл.62, ал.1, т.2, изречение първо от ЗОП, е информиран класирания на второ място за връщане на банковата гаранция за участие. (PDF, 39 KB)

Изтегли

Публикуван: 20 юли 2015

На 24.06.2015 г., на основание чл.62, ал.1, т.2 изречение второ от ЗОП, участниците са уведомени писмено, че могат да получат представените от тях в хода на процедурата банкови гаранции за участие. (PDF, 174 KB)

Изтегли

Публикуван: 20 юли 2015