Софийска вода

ТТ001337-Отпечатване и доставка на ваучери. Номер на преписката в РОП-00435-2015-0002

Документи

Показани резултати 1-10 от 16 << Предишна1 2>> Следваща

Информация за изпълнение на д-р 6647 (PDF, 90 KB)

Изтегли

Публикуван: 10 октомври 2019

Информация за изпълнен д-р 6652 (PDF, 222 KB)

Изтегли

Публикуван: 08 март 2019

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 30 март 2016

Гаранции (XLSX, 16 KB)

Изтегли

Публикуван: 27 юли 2015

Съгласно чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, участникът е уведомен, че може да получи оригинала на банкова гаранция за участие за 1-оп (PDF, 38 KB)

Изтегли

Публикуван: 16 юли 2015

Договор №6647-2-оп (PDF, 129 MB)

Изтегли

Публикуван: 16 юли 2015

Договор №6652-1-оп (PDF, 6 MB)

Изтегли

Публикуван: 16 юли 2015

Гаранции (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 юли 2015

Съгласно чл.62, ал.1, т.2 изречение второ от ЗОП участникът е уведомен, че може да получи оригинала на банкова гаранция за участие (PDF, 36 KB)

Изтегли

Публикуван: 07 юли 2015

ТТ001337-съгласно чл.62, ал.1, т.2 изречение второ от ЗОП, съответните участници са уведомени, че могат да получат представените оригинали на банкови гаранции (PDF, 70 KB)

Изтегли

Публикуван: 26 юни 2015