Софийска вода

TT001340 - "Изпълнение на допълнителни разработки за интегрираната система SAP IS-U" - процедура "договаряне без обявление" на основание чл. 103, ал. 2, т.7 от ЗОП

Документи

Показани резултати 1-10 от 12 << Предишна1 2>> Следваща

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 29 януари 2016

На основание чл. 6 договорът е приключил (изтекъл по срок) на 28.09.2015 г. Представената гаранция за изпълнение е банкова, за срока на договора, и поради нейното изтичане по срок не подлежи на връщане. (DOCX, 19 KB)

Изтегли

Публикуван: 30 септември 2015

Плащане по фактури (XLSX, 14 KB)

Изтегли

Публикуван: 19 август 2015

(XLSX, 19 KB)

Изтегли

Публикуван: 14 март 2015

ТТ001340 - Договор (PDF, 2 MB)

Изтегли

Публикуван: 30 декември 2014

TT001340 - Протокол 2 (PDF, 97 KB)

Изтегли

Публикуван: 22 декември 2014

ТТ001340 - протокол от договарянето (PDF, 126 KB)

Изтегли

Публикуван: 22 декември 2014

ТТ001340 - Доклад на комисията (PDF, 86 KB)

Изтегли

Публикуван: 22 декември 2014

ТТ001340 - Решение за определяне на изпълнител (PDF, 39 KB)

Изтегли

Публикуван: 22 декември 2014

Обява за отваряне на Плик "Предлагана цена" - в Централния офис на възложителя в Бизнес Парк София, сграда 2а, на 19.12.2014 г. от 10:00 ч. (PDF, 33 KB)

Изтегли

Публикуван: 16 декември 2014