Софийска вода

ТТ001929 - Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода

Документи

Показани резултати 1-10 от 10 

ТТ001929 - Договор 8866 ОП1 (PDF, 2 MB)

Изтегли

Публикуван: 19 март 2021

ТТ001929 - Обявление за поръчка - прекратени позиции (PDF, 197 KB)

Изтегли

Публикуван: 19 март 2021

ТТ001929 - Обявление за поръчка - възложена позиция (PDF, 454 KB)

Изтегли

Публикуван: 19 март 2021

ТТ001929 - Решение избор изпълнител (PDF, 313 KB)

Изтегли

Публикуван: 09 февруари 2021

ТТ001929 - Доклад (PDF, 525 KB)

Изтегли

Публикуван: 09 февруари 2021

ТТ001929- Протокол от работата на комисията (PDF, 2 MB)

Изтегли

Публикуван: 09 февруари 2021

ТТ001929 - Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 06.10.20 от 10 ч. (PDF, 246 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 октомври 2020

ТТ001929 - Документация (DOCX, 201 KB)

Изтегли

Публикуван: 08 юни 2020

ТТ001929 - Решение GDPR (PDF, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 08 юни 2020

ТТ001929 - Обявление за поръчка (PDF, 350 KB)

Изтегли

Публикуван: 08 юни 2020