Софийска вода

ТТ001935 Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

Документи

Показани резултати 1-10 от 14 << Предишна1 2>> Следваща

Договор 8785 (PDF, 7 MB)

Изтегли

Публикуван: 30 ноември 2020

ТТ001935 Обявление за възложена поръчка (PDF, 396 KB)

Изтегли

Публикуван: 30 ноември 2020

ТТ001935 Решение за определяне на изпълнител (PDF, 90 KB)

Изтегли

Публикуван: 23 октомври 2020

ТТ001935 Доклад от работата на комисията (PDF, 106 KB)

Изтегли

Публикуван: 23 октомври 2020

ТТ001935 Протокол (PDF, 167 KB)

Изтегли

Публикуван: 23 октомври 2020

ТТ001935 Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (PDF, 334 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 юли 2020

ТТ001935 Приложение 4 - Процедура за взаимодейстието (DOC, 61 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 май 2020

ТТ001935 Приложение 3 - Регистър за изпълнение на договора (XLSX, 19 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 май 2020

ТТ001935 Приложение 2 - Политика по качеството, борба с корупцията, БЗР и ОС (PDF, 107 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 май 2020

ТТ001935 Приложение 1 - Процедура за фактуриране (DOCX, 26 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 май 2020