Софийска вода

ТТ001935 Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

Документи

Показани резултати 1-10 от 18 << Предишна1 2>> Следваща

8785 - Анекс № 1 (PDF, 312 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 март 2021

ТТ001935 Обявление за изменение - Анекс 1 (PDF, 403 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 март 2021

8785 - Анекс № 2 (PDF, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 04 март 2021

ТТ001935 Обявление за изменение - Анекс 2 (PDF, 355 KB)

Изтегли

Публикуван: 04 март 2021

Договор 8785 (PDF, 7 MB)

Изтегли

Публикуван: 30 ноември 2020

ТТ001935 Обявление за възложена поръчка (PDF, 396 KB)

Изтегли

Публикуван: 30 ноември 2020

ТТ001935 Решение за определяне на изпълнител (PDF, 90 KB)

Изтегли

Публикуван: 23 октомври 2020

ТТ001935 Доклад от работата на комисията (PDF, 106 KB)

Изтегли

Публикуван: 23 октомври 2020

ТТ001935 Протокол (PDF, 167 KB)

Изтегли

Публикуван: 23 октомври 2020

ТТ001935 Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (PDF, 334 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 юли 2020