Софийска вода

TT001926 Извършване на водолазен оглед на затворните съоръжения на два броя основни изпускатели на язовирна стена „Бели Искър“, почистване на отложен наносен материал или инкрустации по леглата на същите, определяне състоянието на уплътненията на челните саваци, подводен оглед с робот - камера на геомембраната по целия периметър на стената, между кота 1874,00м. и затежняващия плинт в основата

Документи

Показани резултати 1-8 от 8 

Договор 8652 (PDF, 3 MB)

Изтегли

Публикуван: 28 юли 2020

Обявление за възложена поръчка ТТ001926 (PDF, 280 KB)

Изтегли

Публикуван: 28 юли 2020

протокол 1 ТТ001926 (PDF, 73 KB)

Изтегли

Публикуван: 28 май 2020

протокол 2 ТТ001926 (PDF, 81 KB)

Изтегли

Публикуван: 28 май 2020

Решение за определяне на изпълнител ТТ001926 (PDF, 52 KB)

Изтегли

Публикуван: 28 май 2020

Съобщение за отваряне на плик 3 предлагани ценови параметри ТТ001926 (DOCX, 79 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 май 2020

Разяснение 1 ТТ001926 (DOCX, 77 KB)

Изтегли

Публикуван: 27 април 2020

Документация ТТ001926 (ZIP, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 16 април 2020