Софийска вода

ТТ001915 -Извънгаранционно сервизно обслужване на газови хроматографи, произведени от Thermo Scientific - Тройно квадропулна GC/MS/MS система TSQ Quantum GC , Thermo Scientific, GC-FID, TRACE 1300 Thermo; Hiper TOC Analyzer Thermo Electron Corporation, Апарат за пречистване на вода, Система за твърдофазна екстракция, което да вкл. Извършване на профилктичен преглед, ремонт и доставка на резервни части и консумативи

Документи

Показани резултати 1-7 от 7 

TT001915 Решение за одобряване на обявление за изменение (PDF, 840 KB)

Изтегли

Публикуван: 18 март 2020

Разяснение 1 (PDF, 65 KB)

Изтегли

Публикуван: 13 март 2020

Решение за откриване на процедура ТТ001915 (PDF, 296 KB)

Изтегли

Публикуван: 26 февруари 2020

Обявление за поръчка ТТ001915 (PDF, 508 KB)

Изтегли

Публикуван: 26 февруари 2020

Документация (DOCX, 187 KB)

Изтегли

Публикуван: 26 февруари 2020

Приложение 3 Ценово презложение (XLS, 52 KB)

Изтегли

Публикуван: 26 февруари 2020

Приложение 1 Техническа спецификация (XLS, 51 KB)

Изтегли

Публикуван: 26 февруари 2020