Софийска вода

ТТ001899 Предаване с цел обезвреждане чрез депониране (без транспортиране) на следните неопасни отпадъци: код 20 03 06, отпадъци от почистване на канализационни системи; код 19 08 01, отпадъци от решетки и сита; код 19 08 02, отпадъци от пясъкоуловители

Документи

Показани резултати 1-6 от 6 

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (PDF, 40 KB)

Изтегли

Публикуван: 24 юни 2020

ТТ001899 Протокол 1 (PDF, 144 KB)

Изтегли

Публикуван: 15 юни 2020

ТТ001899 Решение за удължаване срока за подаване на оферти (PDF, 159 KB)

Изтегли

Публикуван: 11 февруари 2020

ТТ001899 Документация (DOC, 507 KB)

Изтегли

Публикуван: 17 януари 2020

ТТ001899 Обявление (PDF, 471 KB)

Изтегли

Публикуван: 17 януари 2020

ТТ001899 Решение за откриване на процедура (PDF, 217 KB)

Изтегли

Публикуван: 17 януари 2020