Софийска вода

ТТ001889 Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

Документи

Показани резултати 1-10 от 14 << Предишна1 2>> Следваща

TT001889 Обявление за възложена поръчка (PDF, 419 KB)

Изтегли

Публикуван: 19 март 2020

ТТ001889 Решение за прекратяване на процедурата (PDF, 106 KB)

Изтегли

Публикуван: 04 март 2020

ТТ001889 Доклад (PDF, 133 KB)

Изтегли

Публикуван: 04 март 2020

ТТ001889 Протокол (PDF, 128 KB)

Изтегли

Публикуван: 04 март 2020

ТТ001889 Съобщение за отваряне и оповестяване на плик "Предлагани ценови параметри" (PDF, 54 KB)

Изтегли

Публикуван: 14 януари 2020

ТТ001889 Разяснение №1 (PDF, 89 KB)

Изтегли

Публикуван: 09 декември 2019

ТТ001889 Приложение №4 (DOC, 61 KB)

Изтегли

Публикуван: 03 декември 2019

ТТ001889 Приложение №3 (XLSX, 19 KB)

Изтегли

Публикуван: 03 декември 2019

ТТ001889 Приложение №2 (PDF, 417 KB)

Изтегли

Публикуван: 03 декември 2019

ТТ001889 Приложение №1 (DOCX, 26 KB)

Изтегли

Публикуван: 03 декември 2019