Софийска вода

ТТ001903 Квалификационна система с предмет "Доставка на компоненти и водомери и поетапно изграждане на система за интелигентно измерване на потреблението"

Документи

Показани резултати 1-7 от 7 

ТТ001903 Протокол 2 по заявления 1 и 2 (PDF, 3 MB)

Изтегли

Публикуван: 10 януари 2020

ТТ001903 Решение за включване на кандидати в квалификационна система (PDF, 357 KB)

Изтегли

Публикуван: 10 януари 2020

ТТ001903 Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП (PDF, 6 MB)

Изтегли

Публикуван: 20 декември 2019

ТТ001903 Техническа спецификация (DOCX, 61 KB)

Изтегли

Публикуван: 19 ноември 2019

ТТ001903 Документация за квалификационна система (DOC, 586 KB)

Изтегли

Публикуван: 19 ноември 2019

ТТ001903 Квалификационна система (PDF, 419 KB)

Изтегли

Публикуван: 18 ноември 2019

ТТ001903 Решение за откриване (PDF, 582 KB)

Изтегли

Публикуван: 18 ноември 2019