Софийска вода

TT001806 Доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор

Документи

Показани резултати 1-5 от 5 

Отваряне на ценовите предложения ще се състои на 18.03.2019 г. от 15:30 часа. (PDF, 50 KB)

Изтегли

Публикуван: 13 март 2019

ТТ001806 Решение за откриване на процедура (PDF, 291 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

ТТ001806 Решение АОП (PDF, 117 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

ТТ001806 Обявление АОП (PDF, 518 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

Документация (DOCX, 307 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019