Софийска вода

TT001806 Доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор

Документи

Показани резултати 1-10 от 10 

Обявление за възложена поръчка (PDF, 415 KB)

Изтегли

Публикуван: 10 юни 2019

Договор (PDF, 1 MB)

Изтегли

Публикуван: 10 юни 2019

Протокол от работата на комисията (PDF, 184 KB)

Изтегли

Публикуван: 07 май 2019

Решение за избор на изпълнител (PDF, 65 KB)

Изтегли

Публикуван: 07 май 2019

Доклад от работата на комисията (PDF, 98 KB)

Изтегли

Публикуван: 07 май 2019

Отваряне на ценовите предложения ще се състои на 18.03.2019 г. от 15:30 часа. (PDF, 50 KB)

Изтегли

Публикуван: 13 март 2019

ТТ001806 Решение за откриване на процедура (PDF, 291 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

ТТ001806 Решение АОП (PDF, 117 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

ТТ001806 Обявление АОП (PDF, 518 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

Документация (DOCX, 307 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019