Софийска вода

TT001806 Доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор

Документи

Показани резултати 1-4 от 4 

ТТ001806 Решение за откриване на процедура (PDF, 291 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

ТТ001806 Решение АОП (PDF, 117 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

ТТ001806 Обявление АОП (PDF, 518 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019

Документация (DOCX, 307 KB)

Изтегли

Публикуван: 01 февруари 2019