Софийска вода

TT001802 Поддръжка, профилактика и сервиз на система за диспечески контрол и управление SCADA

Документи

Показани резултати 1-9 от 9 

TT001802 договор 8237 (PDF, 2 MB)

Изтегли

Публикуван: 02 май 2019

ТТ001802 обявление за възложена поръчка (PDF, 230 KB)

Изтегли

Публикуван: 02 май 2019

ТТ01802 решение за определяне на изпълнител (PDF, 116 KB)

Изтегли

Публикуван: 18 март 2019

ТТ01802 протокол (PDF, 499 KB)

Изтегли

Публикуван: 18 март 2019

ТТ001802 покана за отваряне на плик Предлагани ценови параметри (PDF, 47 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 февруари 2019

ТТ01802 решение за откриване (PDF, 150 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 януари 2019

ТТ001802 обявление за откриване (PDF, 223 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 януари 2019

ТТ001802 документация (DOCX, 387 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 януари 2019

ТТ001802 ценови таблици (XLSX, 19 KB)

Изтегли

Публикуван: 25 януари 2019