Софийска вода

TT001801-Доставка на резервни части на двувалова дробилка мод. -30004T-B200-DI, IN-LINE MUFFIN MONSTER, сер № UK12220-1-1/2012, производител JWC International

Документи

Показани резултати 1-10 от 10 

Договор (PDF, 767 KB)

Изтегли

Публикуван: 09 май 2019

Обявление за възложена поръчка (PDF, 459 KB)

Изтегли

Публикуван: 09 май 2019

Протокол 2 (PDF, 78 KB)

Изтегли

Публикуван: 12 април 2019

Решение за определяне на изпълнител (PDF, 60 KB)

Изтегли

Публикуван: 12 април 2019

Протокол 1 (PDF, 86 KB)

Изтегли

Публикуван: 20 февруари 2019

Обява за отваряне на ценови предложения - отварянето на ценовите предложения в процедурата ще се състои в централния офис на Възложителя с адрес: „Софийска вода” АД, София, ж. к. “Младост” 4, ул. “Бизнес Парк София” №1, сграда 2А на дата: 25.02.2019 г. от 11:00 часа. (PDF, 45 KB)

Изтегли

Публикуван: 20 февруари 2019

Схема дробилка (PDF, 54 KB)

Изтегли

Публикуван: 10 януари 2019

Документация (DOCX, 188 KB)

Изтегли

Публикуван: 10 януари 2019

Решение (PDF, 309 KB)

Изтегли

Публикуван: 10 януари 2019

Обявление (PDF, 381 KB)

Изтегли

Публикуван: 10 януари 2019