Софийска вода

ТТ001804 -Двуканален газов хроматограф с тройноквадруполен масселективен детектор GC-MS/MS с Purge & Trap модул за анализ на летливи органични съединения във води и с автоматичен инжектор за течни проби.

Документи

Показани резултати 1-4 от 4 

отваряне на ценовите предложения ще се състои на 24.01.2019 г. от 15:45 часа. (PDF, 38 KB)

Изтегли

Публикуван: 21 януари 2019

ТТ001804 Обявление за поръчка (PDF, 374 KB)

Изтегли

Публикуван: 13 декември 2018

ТТ001804 Документация (DOC, 857 KB)

Изтегли

Публикуван: 13 декември 2018

ТТ001804 Решение за откриване на процедура (PDF, 354 KB)

Изтегли

Публикуван: 13 декември 2018